Bedrijfsongeval

Advies bij bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat verband houdt met uitvoeren van uw werkzaamheden. Dit hoeft niet eens altijd op het werk of werklocatie te zijn.

Dit is duidelijk wanneer u bijvoorbeeld buiten uw standplaats werkzaamheden verricht of in de transportwereld  werkt. Maar ook in situaties onder reistijd, van of naar het werk en onderweg naar klussen op locatie, kan een bedrijfsongeval plaatsvinden.

Veel ongelukken gebeuren doordat werknemers de veiligheidsvoorschriften (V&G) niet handhaven. Zo gebeuren er gauw ongelukken met machines, valpartijen bij werken op hoogte of andere onvoorziene omstandigheden. In geval van verwijtbaarheid bent u mogelijk zelf verantwoordelijk of zelfs aansprakelijk voor het ongeval. Het bepalen van verwijtbaarheid is een taak van de Arbeidsinspectie. Wanneer uw werkgever (en u als werknemer) zorgvuldig gehandeld heeft en aan alle regelgeving voldaan, komt u doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding van een schadeclaim. Vraag daarom hier direct juridisch advies aan voor het beste resultaat (gratis en vrijblijvend).

Een bedrijfsongeval is helaas geen uitzondering en komt dagelijks in ernstige en minder ernstige mate voor. Zo gebeurt het zeer regelmatig dat iemand slachtoffer is bij een bedrijfsongeval met (blijvend) letsel tot gevolg. Er zijn dan meerdere mogelijkheden welke door een externe deskundige van de Arbeidsinspectie wordt onderzocht. Deze kan oordelen dat u als werknemer zelf onzorgvuldig gehandeld heeft of de werkgever verwijtbaar is wegens onvoldoende getroffen veiligheidsmaatregelen om een bedrijfsongevallen te voorkomen. Ook een gedeelde verantwoordelijkheid of schuld door derden behoort tot de mogelijkheden. In geval van nalatigheid door uw werkgever, wat onbedoeld kan uitmonden tot een arbeidsconflict, komt u mogelijk in aanmerking voor het indienen van een schadeclaim.

Het belangrijkste is dan dat uw werkgever nalatig of in gebreke is gebleven bij uw veiligheid op het werk, het het bewijs hiervan. Dit kan gaan om onvoldoende veiligheidsmaatregelingen, beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) of voldoende VGM instructies. Ook het schoon en opgeruimd houden van een bouwplaats of ordelijk houden voor een veilige werkomgeving valt hieronder. Als werknemer heeft u hierin echter ook eigen verantwoordelijkheden, opvolgplicht van veiligheidsinstructies en meldingsplicht bij waarneming van potentieel (val) gevaar. Uw actie dit gevaar actief weg te nemen is meestal een verplichting.

Zoals u ziet is aanwijzen van de schuldige van het bedrijfsongeval meestal erg moeilijk. Bewijslast van een bedrijfsongeval is zeker bij onenigheid meestal erg moeilijk. De schade in geld is vaak hoog, dus de tegenstrijdige belangen groot. Denk naast direct kosten ook aan bijkomende (indirecte) kosten en gevolgschade.

“Gelijk hebben bij een ongeval is zeker nog geen gelijk krijgen…”

In tegenstelling tot veel andere ongevallen is de dader (juridische) vaak niet direct op de locatie van ongeval aanwezig. De oorzaak van het ongeval kan ook van meerdere factoren afhankelijk zijn. Vaak betreft een ongeval het een opeenstapeling van onvoorziene omstandigheden en mogelijk betrokken partijen. Hierdoor is het moeilijk zo vast te stellen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Hulp van een externe partij kan u hierbij van dienst zijn om de geleden schade vergoed te helpen krijgen. Dit zal niet alles kunnen goedmaken, maar kan de financiële pijn wel aanzienlijk verlichten!

Een erkende letselschade advocaat kan u hierin van advies voorzien. Zonder advies van deze specialist in bedrijfsongevallen komt er te veel op u af waar u geen antwoord op heeft. Het is tenslotte niet uw vak. De kans is dan groot dat ziekenhuiskosten, vele controles, langdurige revalidatie, alle medicijnen en overige kosten niet altijd volledig gedekt. Uw ziektekostenverzekering is slecht beperkt aansprakelijk, alle kosten boven uw polisvergoeding komen dan mogelijk voor uw eigen rekening.

Het is daarom aan te raden in geval van bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk advies in te winnen van een erkende letselschade advocaat. Zij beantwoorden vragen zoals, sta ik in mijn recht? Welke procedures moet ik doorlopen? Tot welk bedrag kan mij schade oplopen? Hoeveel schadevergoeding krijg ik na mijn bedrijfsongeval? Hoe ga ik te werk om mijn schade te claimen en ook de relatie met mijn werkgever goed te houden?

Specialist bij bedrijfsongeval inschakelen
Zomaar enkele vragen die uw leven (en dat van uw naasten) stuk voor stuk drastisch kan beïnvloeden. Zeker wanneer u hierop niet professioneel en adequaat handelt. Loop geen onnodig risico en vraag nu gratis een vrijblijvend gesprek aan met uw persoonlijk advocaat. Deze specialist in bedrijfsongevallen belt u na invullen van dit formulier spoedig terug.

Dit alles uiteraard Zorgvuldig en Discreet, uw werkgever wordt zonder toestemming nooit benaderd. Onderneem actie, vul het formulier online in.

 

Comments are closed.